For at du kan benytte vores jobberegner,
skal du vende din telefon om i horisontal position.

Vend din telefon

Vilkårsberegner

Med DM’s vilkårsberegner kan du beregne den samlede værdi af dine løn- og arbejdsvilkår. For at kunne beregne værdien af dine vilkår omregner vi frokosttid, ekstra fridage, personalegoder mm. til en månedlig værdi.

Du kan blandt andet bruge vilkårsberegneren til at forstå, hvad en ekstra feriefridag, betalt avis eller arbejdsgivers pensionsbidrag betyder for dine samlede løn- og arbejdsvilkår. En bedre forståelse for dine vilkår vil give dig bedre viden og argumenter i forbindelse med en eventuel lønforhandling.

Kontakt DM, hvis du har brug for individuel rådgivning til dine løn- og arbejdsvilkår.
 
Nuværende job
Værdi per måned

Din ansættelse

Hvis du vælger din overenskomst, forudfylder vi en række felter i beregneren med tal fra din overenskomst. Du kan selv ændre eller slette tallene, hvis du har aftalt noget andet med din arbejdsgiver.
Jeg er:
Overenskomst

Løn og pension

Månedsløn før skat
Indtast din bruttoløn (dvs. din faste månedsløn inkl. tillæg) før skat.
kr.  *
Arbejdsgivers pensionsbidrag
Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din pension, bør det fremgå af din kontrakt eller overenskomst.
%
Eget pensionsbidrag
Privatansat
Dit eget pensionsbidrag bliver trukket fra din bruttoløn. Hvis du indbetaler frivilligt til din pensionsopsparing, aftaler du selv procentsatsen med pensionskassen og/eller HR.

Offentligt ansat
Som offentligt ansat, får man fuldt betalt pension. Dit eget bidrag på en 1/3 er indeholdt i arbejdsgivers pensionsbidrag. Du skal kun indtaste eget pensionsbidrag, hvis du indbetaler yderligere til din pension.
%
Bonus, engangsvederlag mm. (pr. kalenderår)
Indtast fastberegnet bonus, engangsvederlag, merarbejdshonorering eller andre faste løndele.
kr.

Arbejdstid og fridage

Aftalt arbejdstid pr. uge
Ved ingen øvre arbejdstid, indtast 37 timer.
timer
Faktisk arbejdstid pr. uge
Estimer dit ugentlige antal timer. Hvis du har mulighed for flex, skal du ikke udfylde feltet.
timer
Overarbejdsbetaling
Alene ved mulighed for udbetaling af overarbejde, ikke flex og afspadsering.
Ja Nej
Beregnet timeløn
kr./timen
Betalt tid til frokost
Ja Nej
Omsorgsdage
Omsorgsdage er dage, hvor du med fuld løn kan holde fri sammen med dit barn.

Angiv hvor mange omsorgsdage du har pr. kalenderår.
Antal omsorgsdage
dag(e)
Seniordage
Seniordage er arbejdsgiverbetalte fridage, der er forbehold medarbejdere over 60 år. Der er ingen lov, som giver ret til seniordage, og det bør fremgå af din kontrakt eller overenskomst, om du har ret til seniordage.
Antal seniordage
dag(e)

Ferie

Ferietillæg i %
Ferietillægget er et tillæg til din løn, og ikke det samme som feriepenge eller udbetalt løn under ferie. Ferietillægget er lovbestemt til 1% af den samlede årsløn, men kan aftales til at være højere. Hvis der ikke står andet i din kontrakt eller overenskomst, er dit ferietillæg på 1%.
%
Feriefridage
Feriefridage er feriedage der ligger udover de lovbestemte 5 ugers ferie. Du har kun ret til feriefridage hvis det står i din kontrakt eller overenskomst.
dag(e)
Andre fridage
Andre fridage kan fx være hvis du har betalt fri mellem jul og nytår, grundlovsdag eller 1. maj.
dag(e)

Personalegoder

Mobiltelefon og/eller internet
Vælg ja, hvis du har arbejdsgiverbetalt mobiltelefon og/eller internet til privatbrug.
Ja Nej
Firmabil
Sundheds-/ helbredsforsikring
Vælg ja, hvis du har en arbejdsgiverbetalt sundheds- eller helbredsforsikring.
Ja Nej
Aviser, magasiner
Vælg ja, hvis du har arbejdsgiverbetalte aviser eller magasiner.
Ja Nej
Andre goder
Andre goder kan fx være fitness eller massageordning.
kr. pr. måned

Barsel

Vælg "Relevant" hvis du ønsker at se værdien af dine barselsvilkår.

Beregningen tager ikke hensyn til eventuel deling af uger mellem forældre.
Uger med fuld løn under barsel
uge(r)
Uger med delvis løn under barsel
Hvis andet ikke er aftalt har man ret til halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødsel.
uge(r)
Uger med fuld løn under barsel
Hvis andet ikke er aftalt, har man alene ret til barselsdagpenge.
uge(r)
Uger med delvis løn under barsel
uge(r)

Dit resultat


Beregnede værdier for
Løn og pension
Arbejdstid og fridage
Ferie
Personalegoder
Din ansættelse

Har du spørgsmål eller kommentarer til DM's vilkårsberegner?Navn
E-mail
Medsend resultat
Kommentar